web space | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Free Domain Name with Hosting from Network SolutionsŪ!
Onko pastori Sun Myung Moon vienyt huomattavat oikean siiven evenkeliset johtajat suljettuun tynnyriin?
 

Alaotsikko: Jeesus varoitti meitä: väärät lusteet kasvavat kypsiksi Lopun aikoina; nousee suunnaton hengellinen eksytys, eksyttäen monet; Hän varoitti meitä jotta erottautuisimme uskovista jotka eivät todella ole uskovia. Liian monet amerikkalaiset kristityt ovat täysin piittaamattomia näistä varoituksista ja ovat nyt hengellisesti täysin sokeita. Mutta nyt, me ymmärrämme että monet Evankeliset johtajat ovat yhdistyneet Illuminaatin huipun kanssa.

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.
 
 
 

Sinä olet nyt

Cutting Edge -työryhmässä
 

Me olemme pidättäytyneet julkaisemasta tätä surullista tarinaa yli vuoden ajan, sillä me halusimme varmistaa että nämä asiat pitävät paikkansa; me emme halunneet kirjoittaa mitään sellaista joka saisi aikaan panettelua. Kuitenkin, kun nämä asiat osoittautuvat tosiksi, me olisimme jumalallisen tuomion alla mikäli emme kertoisi näitä asioita. Me kiitämme sekä Tri. Cathy Burnsia että David Wegeneriä heidän avustaan.
Rikoksia tutkittaessa asia on niin, että usein kaikkein parhaimmat tulokset saadaan kun seurataan "rahavirtoja". Tähän me suurimmaksi osaksi keskitymme, paitsi että me emme ainoastaan seuraa väärältä profeetta Moonilta lähtevää rahavirtaa tämän päivän huomattaville "oikean siiven" Evankelisille kristillisille johtajille; me seuraamme myös "vaikutusvirtaa". Sinä tulet näkemään että Illuminati on saattanut siepata itselleen hyvin tehokkaita "valheinformaatio-agentteja" jotka ovat kristillisten johtajien kaapuun verhoutuneita.

Salli meidän aloittaa opintomme:

Raamattu varoittaa aitoja kristittyjä vääristä uskonnollisista johtajista. Jeesus ja Hänen apostolinsa varoittelivat, varoittelivat ja taas varoittelivat että Saatana yrittäisi ujuttaa vääriä uskonnollisia johtajia kristilliseen Kirkkoon, ja että, jos näillä kirkoilla ei ole näkökykyä, ne tuhoutuisivat. Edelleen, Jeesus ja Hänen apostolinsa opettivat että tämä eksytys ei ainoastaan tulisi pahemmaksi kun maailma lähestyy Lopun aikaa. Itse asiassa, tämän hengellisen eksytyksen kerrotaan tulevan niin taitavaksi että jopa valitut eksyisivät ilman Pyhän Hengen paljastavaa luontoa (Matteus 24:24). Paavali varoitti että "ovi" joka sallii Antikristuksen ilmestyvän avattaisiin kristillisten kirkkojen toimesta kun he sallivat väärien uskonnollisten opettajien johdattaa itsensä harhaan (2 Tess. 2:3).

Mikä on "väärä profeetta" niinkuin Raamttu sen määrittelee? Matteuksen luvussa 24:11 käytetty kreikankielinen sana on englanniksi käännettynä "pseudoprophetes". Adam Clarke's Comentary varoittaa että väärät profeetat ovat "kavalia työntekijöitä, muuttavat itsensä Kristuksen apostoleiksi". Sinä näet, tällaiset väärät johtajat ovat todellisia väärennöksiä -- he näyttävät, toimivat ja kuulostavat todellisilta Jeesuksen Kristuksen palvelijoilta; mutta, sisältä he ovat raatelevia susia!

Barclay's Daily Study Bible Commentary sanoo: "Väärä johtaja on mies joka toimii edistääkseen omaa versiotaan totuudesta Jeesuksen Kristuksen totuuden sijaan; sekä mies joka yrittää liittää toiset itseensä..."

Matthew Henry's Unabridged Commantary paljastaa seuraavaa: "Pitäisi ilmaantua vääriä profeettoja (jakeet 11-24); nämä eksyttäjät teeskentelevät että heillä on jumalallinen inspiraatio, kiireellinen tehtävä sekä profetian henki, mikä kaikki on valhetta. Jotkut ajattelevat että nämä viettelijät ovat paikalleen asettuneita seurakunnan opettajia, mutta että he myöhemmin pettävät totuuden joka heillä oli ja kääntyvät vääryyteen; ja tämän vuoksi vaara on suurempi koska heitä ei epäillä. Yksi pettäjä varuskunnassa voi saada enemmän pahaa aikaan kuin tuhat vihollista ulkopuolella."

Salli meidän toistaa: "Yksi pettäjä varuskunnassa voi saada enemmän pahaa aikaan kuin tuhat vihollista ulkopuolella." Kuinka tämä voi olla mahdollista? Väärät uskonnolliset johtajat näyttävät ja kuulostavat niin aidoilta että heihin luottavat lukuisat sokeat ihmiset. USA:n sotilastiedustelussa, me kutsuimme tällaisia ihmisiä "valheinformaatio-agenteiksi". Hyvien tällaisten agenttien tiedoista 75-90% on oikeaa mutta he johtavat harhaan kriittisellä hetkellä, yleensä taisteluun liityttäessä.

Jeesus ja hänen apostolinsa varoittivat että Lopun aikana, näin eksytettävien ihmisten lukumäärä olisi erittäin suuri!

Tästä meidän täytyy aloittaa opiskelumme.

Jeesus varoitti:

"Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia." [Matt. 7:15]

"Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä." [Matt. 24:4]

"Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta." [Matt. 21:11]

"Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. [Matt. 24:24]

Tämä on suuri eksytys. Lyön vetoa että jokainen tällaisen väärän uskonnollisen johtajan eksyttämä ihminen protestoisi suureen ääneen, että ainakaan hän ei ole sellainen joka eksyisi!

"Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" [Luukas 18:8b]

Niiden ihmisten määrä Lopun ajassa jotka eksytetään näiden väärien johtajien toimesta, on niin epätavallisen suuri että Jeesus esitti tämän voimakkaan retorisen kysymyksen: "Löydänkä minä ketään maapallolta jolla on todellinen usko?" Tämä on juuri se väärien uskonnollisten johtajien ongelma: he eksyttävät itsensä sekä johtavat monet sinisilmäiset sielut helvettiin. Jeesus puhui tästä väärien profeettojen viimeisestä tuomiosta hyvin dramaattisesti Matteuksen luvussa 7:21-23.

"Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.'"

Valkoisen valtaistuimen tuomiolla, kaikki väärät uskonnolliset johtajat seisovat Jeesuksen edessä kuullakseen nämä kauhistuttavat sanat. Huomaa että jotkin näistä vääristä opettajista ovat niin eksyneitä että he luulivat menevänsä Taivaaseen. Jeesuksen täytyi kertoa heille miksi he eivät olleet menossa Taivaaseen! Huomioi Saatanan voima tehdä suuria ja 'monta voimallista tekoa', jopa vapauttaa ihmisiä riivaajista ja jopa voimakkaasti tunnustaa Jumalan Sana! Vielä, koska he tarkoituksella jatkoivat "laittomuuden tekoja", Jeesus ei koskaan tunnustanut heitä aidosti pelastuneiksi.

Kuinka paljon väärää oppia tai harjoitusta tarvitsee väärällä johtajalla olla ennenkuin Jeesus hylkää hänet? Vastakohtaisesti, kuinka paljon väärää oppia pitäisi seuraajien sietää ennenkuin he hylkäävät uskonnollisen johtajansa vääränä? Jeesus kertoo meille että tämän verran:

"Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan?" [1 Kor. 5:6]

Kuten minä kerroin aikaisemmin, hyvän valheinformaatioagentin tiedoista 75-90%, joskus jopa 95% on oikeita. Mutta, tämä 5-10 prosentin väärä tieto voi maksaa kansakunnan olemassaolon taistelussa tai sodassa, ja tällainen pieni prosenttiosuus saattaa johtaa harhaan vilpittömän Jeesuksen Kristuksen seuraajan! Tällainen "väärä tieto" keskittyy aina kriittisiin vääriin asioihin koskien aihetta joka on tärkeä kun voitto taistelussa on käsillä. Muista, rotanmyrkyssä on vain kaksi prosenttia arsenikkia!
Apostoli Johannes varoitti:

"Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan." [1 Joh. 4:1]

"Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa." [2 Joh. 1:10-11]

Apostoli Paavali varoitti:

"Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa." [Apt. 20:29-30]

"Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi..." [2 Tess. 2:3]

Lusteen vertaus

Nöyrän mielipiteeni mukaan, Jeesus puhui juuri tästä asiasta kun Hän mainitsi luste-vertauksen. Koska tämä on hyvin pitkä vertaus, me lainaamme vain itse vertauksen ja Jeesuksen selityksen.

Vertaus

"Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: 'Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin.'" [Matt. 13:24-26]

Mikä on luste? Monet tämän päivän länsimaisessa yhteiskunnassa elävät eivät kenties tiedä mikä luste on, eivätkä sen tähden ymmärrä että Jeesus puhuu valhevehnästä! Luste on kasvi joka näyttää vehnältä joka tavalla kunnes viimeinen vaihe kasvaa. Vain tähkä on erilainen; aidossa vehnässä on suuri tähkä joka sisältää ruskeita siemeniä, mutta luste kasvattaa pienen, mustia siemeniä sisältävän tähkän. Näin tämä kuvaus esittelee täydellisesti ongelman joka on monilla tunnustavilla kristityillä sekä väärillä johtajilla; molemmat näyttävät niin paljon aidolta vehnältä että he eksyvät sekä eksyttävät muut. Kun Jeesus selitti tämän vertauksen, Hän näytti panevan painon Lopun ajalle, maailman todelliseen sadonkorjuuseen. Siinä kun Hän varmasti tarkoitti että kaikkien aikojen kaikki lusteet paljastuisivat viimeisessä sadonkorjuussa, minä uskon että Jeesus vihjaa tässä, että luste-tilanne olisi paljon pahempi Lopun aikaa lähestyttäessä.

Adam Clarke's Commentary menee lusteen juurisanaan paljastaakseen joitakin järkyttäviä tosiseikkoja. Kuuntele:

"Hän joka kylvää tätä valhevehnää Jumalan ihmisten keskuuteen on Jumalan vihollinen... tämä sanaa "zunim" tai "zunin" käytetään velheellisesta tai rappeutuneesta vehnästä; joka oli täysin oikea siemen alussa mutta joka myöhemmin rappeutui..."

Kun me käymme läpi tätä meidän tutkielmaamme, minä uskon olevan todennäköistä että jotkut näistä vääristä kristillisten kirkkojen johtajista olivat "oikeita siemeniä aluksi", mutta että he "myöhemmin rappeutuivat". Nyt, kuitenkin, he palvelevat Illuminaattia eivätkä heidän seuraajansa ole yhtään viisaampia.

Vertauksen selitys

"Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika. Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset.
Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys." [Matt. 13: 37-42]

Nämä lusteet ovat Saatanan jälkeläisiä. Tällä hetkellä, Illuminati on näitä pahoja eteenpäin ajava voima kun he vievät maailmaa kohti Antikristuksen valtakuntaa. Meidän pitäisi odottaa näkeväm,me tämän päivän väärien kristillisten johtajien olevan Illuminatin hommissa, seuraten heidän ohjeitaan tämän päivän kaikkein tärkeimmissä asioissa.

Kuten sinä pian näet, merkittävimmät oikean siiven Evankelisen kristillisyyden johtajat ovat, totisesti, Illuminatin hommissa! Salli meidän nyt tutkia tämän hirvittävän draaman -- jonka pani alulle pastori Sun Myung Moon -- avainkohtia.

Pastori Sun Myuing Moon

"Moon on kultillisen (ja okkulttisen) Yhdistymiskirkon (tunnetaan paremmin nimellä 'moonilaiset') perustaja, sekä on saanut apua Rockefellereiltä. On myös mielenkiintoista, että Moonia tukeneilla huomattavilla poliittisilla hahmoilla on on sidoksia Uuteen maailmanjärjestykseen, ja näihin sisältyvät Ted Kennedy, Mason Mark O. Hatfield, vapaamuurari Jesse Helms sekä illuminaatti William F. Buckley." ["Billy Graham and His Friends", Cathy Burns, s. 103-104].
Nämä ovat hirvittäviä sidoksia Masters of the Illuminatiin! Kun sinä opiskelet näitä asioita, sinä näet että Moonilla on hyvin tiiviit suhteet Illuminatin korkeimmalle tasolle asti.

* Taloudellinen tuki -- jos sinä saat tukea Rockefellereiltä, sinulla ei ole koskaan pulaa rahasta.

* Poliittinen tuli poliittisen kirjon molemmilta puolilta

** Senaattori Ted Kennedy -- äärimmäisen liberaali Demokraatti

** Senaattori Mark O. Hatfield -- liberaali vasemman laidan Republikaani

** Senaattori Jesse Helms -- Konservatiivinen Republikaani

** Kolumnisti William F. Buckley -- konservatiivinen Republikaani

Näiden korkean tason yhteyksien vuoksi, sinä voit turvallisesti ajatella että pastori Moon on tiiviisti Illuminaatin ylimmän hallinnon portailla. Moonilla täytyy olla tärkeä osa näytelmässä lavastaa Antikristuksen ilmestyminen! Koska hän on "väärä profeetta", uskonnollinen hahmo, sinä voit vain olettaa että hänen roolinsa palvella Illuminatia on sijoittunut uskonnon alueelle. Itse asiassa, Moon on todennäköisesti eräs kaikkein vaikutusvaltaisimmista uskonnollisista hahmoista tämän päivän maailmassa, kuten sinä pian näet.

Mutta, tämä asia menee jopa vieläkin omituisemmaksi kun me luemme että Korean Keskustiedustelupalvelu (KCIA) värväsi pastori Moonin. Vuonna 1961, sen jälkeen kun sotilaat kaappasivat vallan demokraattiselta hallitukselta Etelä-Koreassa, KCIA päätti organisoida ja hyödyntää kirkkoa nimeltään "Yhdistymiskirkko" poliittisena työkaluna oikeistolaiselle sotilashallitukselle. He halusivat viedä tämän kirkon Yhdysvaltoihin. He pyysyvät pastori Bill Brightia auttamaan sen organisoinnissa ja valitsivat sille johtajan. Bill Bright valitsi pastori Sun Myung Moonin johtamaan sitä." [Christian Right and the Moonies", It's A Bizarre World, http://www.angelfire.com/TN/bizarrotom/].

Ennenkuin me perehdymme siihen mikä vaikutus hänellä oli amerikkalaiseen uskonnolliseen rakenteeseen, salli meidän nopeasti käydä läpi joitakin Moonin uskomuksia, huomauttaen että Tri. Burns kutsui hänen Yhdistymiskirkkoaan "kultiksi" joka hautuu okkultismissa. Meidän ei pitäisi yllättyä kuullessamme tämän myöhäisen paljastuksen, sillä Moon voisi olla huipputason illuminaatti vain jos hän hautuu okkultismissa. Salli meidän nyt tutkia hänen avain-uskomuksiaan ja opetuksiaan.

* pastori Moon väittää että Jeesus Kristus "epäonnistui" palvelustehtävässään ja että hän, Moon, on Messias! [Burns, s. 208]

* Monia syytöksiä on kohdistettu Moonin moniin organisaatioihin sekä Yhdistymiskirkkoon, syyttäen heitä mielen manipuloinnista, mielenhallinnasta. ["The Unholy Alliance: Christianity & The NWO", Part 1, Rense.com, 25.2.2002]. Taas kerran, meidän ei pitäisi yllättyä, sillä Illuminati on ollut syvästi sekaantunut okkultistiseen mielenhallintaan vuosisatojen ajan, vieden tämän taidemuodon uudelle, korkeammalle tasolle tämä Lopun aikana.

* Hän myös väittää että hänen tehtävänsä on "yhdistää maailma yhdistämällä uskonnolliset voimat".

Kehoittamalla heidän seuraajiaan seuraamaan Antikristusta

Tässä kohtaa, salli minun selittää mikä tämä "uskonnollinen" suunnitelma on sitten kun Antikristus itse asiassa ilmaantuu maan päälle. Pian hänen ilmestymisensä jälkeen, uskonnolliset avainjohtajat ympäri maailman astuvat esiin median mikrofonien ääreen tuodakseen viestin seuraajilleen: tämä Kristus on se Messias jota me olemme odottaneet! Seuratkaa häntä!!

Tietystikin, tämä "kristus" ei ole kukaan muu kuin Raamatun Antikristus!

Täten, buddhalaisille, muslimeille, hinduille ja kristityille kerrotaan että tämä "Kristus" on heidän messiaansa ja että heidän pitäisi seurata häntä, antaen hänelle heidän uskollisuutensa sekä palvoa häntä. Kuka kristitty johtaja astuu esiin, kehoittaen seuraajiaan seuraamaan tätä Synnin miestä ja antamaan hänelle uskollisuutensa? Ennenkuin sinä voit pohtia tätä kysymystä, sinun täytyy ymmärtää että pastori Moonille on annettu tehtäväksi "yhdistää maailma uskonnollisten voimien kautta", eli esittää valtavaa roolia uskonnollisena eksyttäjänä sitten kun Antikristus saapuu. Kun me käymme eteenpäin tätä artikkelia, sinä näet että Moon on todistettavasti keskittynyt kristilliseen oikeaan siipeen ponnistelujensa pääkenttänä.

Mutta, ensin, hänen täytyy saada hallintaansa kristillisen oikeiston uskonnolliset voimat! Salli meidän seurata raha- ja vaikutusvirtaa. Alapuolella näkyvät henkilöt ovat tiettyjä Evankelisen kristillisyyden johtohahmoja joista monet ovat "oikealla". He ovat joko saaneet rahaa Moonin organisaatioilta tai he ovat saaneet häneltä vaikutteita. Kuten sinä voit kuvitella, silloin kun kristillinen johtaja saa rahaa Moonilta, tämä henkilö on kiitollisuudenvelassa hänelle. Muista yleinen periaate: paholainen saa aina omansa!
 

Rev. Sun Myung Moon

Timothy La Haye

Gary Bauer

Bill Bright

Paul Crouch

Dr. James Dobson

Rev. Billy Graham

Dr. D. James Kennedy

Beverly La Haye

Ralph Reed

Pat Robertson

Rev. James Robison

Phyllis Schlafly

George Bush

Dr. Robert Schuller I and II

Jerry Falwell

Timothy LaHaye -- "Hyvin tunnettu kirjailija, entinen pastori ja kouluttaja, nimettiin Wheaton College institution toimesta Evankelisen kristillisen liikkeen kaikkein vaikutusvaltaisimmaksi johtajaksi. Tämä instituutti nimesi LaHayen USA:n kaikkein vaikutusvaltaisimmaksi evankeliseksi johtajaksi viimeisen 25 vuoden aikana. Hän ja hänen vaimonsa Beverly, Concerned Women for America:n johtaja ovat olleet eteenpäin kuljettava voima pyrkimyksissä organisoida evankeliset mukaanlukien Moral Majoritysekä arvostettu poliittinen foorumi nimeltään Council for National Policy. Muihin kilpailijoihin kuuluu kuuluisa evankelista Billy Graham, Campus Crusade for Christ:in Bill Bright sekä Focus on the Family:n James Dobson." ["Tim LaHaye 'Most Influential Leader'", WorldNetDaily, 2.6.2001].

"Tim LaHayen suhde Moonin kanssa alkoi ainakin 17 vuotta sitten. Vuonna 1985 LaHaye piti puheen useille sadoille evenkelisille kristityille, lammaslaumalle jota hän väittää vartioivansa ja ruokkivansa... hän kehoitti heitä menemään vapaaehtoisesti vankilaan pastori Moonin kanssa osoittaakseen mieltään hänen vankeustuomionsa johdosta jonka hän sai veropetoksesta." ["Unholy Alliance", Part I].

Moonin vankeusaika veropetoksen johdosta nähtiin "kristinuskon yhdistäjänä"

Järkyttävällä tavalla, tämä totuus tuli ilmi Moonin "oikean käden miehen", Bo Hi Pak:n toimesta kun hän kirjoitti Moonin vankeusajasta sekä LaHayen vierailusta hänen luonaan.

"Isä on kärsinyt monista muistakin tilanteista... vaikka Isä kärsi Koreassa ja Pohjois-Korteassa, tämä ei ollut kosminen aika universaalille pelastukselle. Tämä ei ollut maailmanlaajuinen taso. Tänään täällä YHdysvalloissa, joka on mikrokosmos maailmasta, mitä ikinä Isä tekeekin sillä on universaalinen vaikutus... sillä minkä Isä suoritti Danburyssä on kristinuskon entisöinti sekä kristinuskon yhdistäminen. Isä toi kristinuskon yhteen Yhdistymiskirkon kanssa. Kristityt alkoivat ymmärtää Isää ja hyväksyä Isän erivapauden."

Bo Hi Pak jatkaa...

"Eräs hyvä esimerkki on Tri. Tim LaHayen vierailu Danburyssä... ajomatkan aikana Tri. LaHaye sanoi: 'On uskomatonta mitä meidän hallituksemme teki Pastori Moonille, sulkea Pastori Moon tällaiseen paikkaan.' Kun me pääsimme Danburyyn, hän tapasi Isän, joka oli pukeutunut vanginvaatteisiin. Hän piti Isää kädestä, ja Tri. LaHayen ensimmäiset sanat olivat: 'Pastori Moon, minä pyydän anteeksi hallitukseni puolesta.' Äiti näki että Tri. LaHayen silmät olivat punaiset ja hän itki. Mikä kaunis liitto, veljesten liitto, kuten Eesau ja Jaakob. Isä ja LaHaye halasivat." ["Truth Is My Sword", Volume II: Chapter 45, Mount Danbury, http://www.tparents.org/library/unification/books/tims2/tims2-45.htm, Bo Hi Pak, 3.2.1985].

Sitten Tim LaHaye vetosi seuraajiinsa että he "menisivät vapaaehtoisesti vankilaan Pastori Moonin kanssa osoittaakseen mieltään hänen vankeustuomionsa johdosta jonka hän sai veropetoksesta." Kuitenkin, huomasitko sinä että LaHaye vapaaehtoisesti oli osallisena tähän pakanalliseen, illuministiseen väärään uskonnolliseen johtajaan jotta saataisiin päätökseen "kristinuskon ennalleen saattaminen sekä kristinuskon yhdistäminen" ja saavutettaisiin "kaunis liitto, kaunis veljesten liitto, kuten Eesau ja Jaakob"?

Yksikään todellinen kristitty johtaja ei voisi koskaan liittyä pakanalliseen okkultistiin kuten tämä, sallien itseänsä kutsuttavan hänen "veljekseen"! Raamattu selvästi tuomitsee tällaisen liiton ei-uskovan kanssa! Kuuntele:

"Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa." [2 Joh. 1:10-11].

Ja:

"Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?" [2 Kor. 6:14].

Tämä toimenpide kertoo selvästi että Tim LaHaye on Kristillinen luste, väärä kristitty. Vielä, LaHaye on niin suosittu ja arvostettu että hänet on nimetty kaikkein vaikutusvaltaisimmaksi Evenkeliseksi johtajaksi! Edelleen, lukemattomat miljoonat ihmiset ovat ahmineen hänen "Left Behind" -kirjoja ja -elokuvia uskoen niiden olevan oikea selitys tempauksesta. "Left Behind" -sarjan alusta asti, minä tunsin hengellisen kiellon olla lukematta näitä kirjoja; edelleen, minä huomasin että illuministinen media (TV, radio, sanomalehdet ja kirjakaupat) aggressiivisesti edistivät "Left Behind" -sarjaa. Suuri punainen lippu iskeytyi välittömästi minun mieleeni. Muista, minä en tiennyt Moon-LaHaye -yhteyksistä ennenkuin vasta vuosi sitten, kauan sen jälkeen kun sarja tuli markkinoille.

LaHaye myös perusti Council for National Policy:n (CNP) vuonna 1981. On olemassa "selkeitä sidoksia tämän 'kristillisen' organisaation ja Pastori Moonin avoimen antikristillisten organisaatioiden välillä... tällä ryhmällä on myös tiiviit yhteydet kiistanalaiseen Scientologia-kirkkoon..." ["Unholy Alliance", Part I].

David Wegener "Hope for America":sta lausuu painokkaasti että CNP on "kristillinen vastine illuministiselle Ulkomaansuhteiden neuvostolle (Council on Foreign Relations eli CFR)"! Täten, dialektisesta prosessista kiinni pitäen, Illuminati on perustanut kaksi erityistä ryhmää heidän suunnitelmiaan varten: CFR ja CNP -- teesi ja antiteesi, Yin-Yang. [Lue uutinen 1007 tästä aiheesta].

"Vuonna 1983, American Coalition for Traditional Values (ACTV) aloitti Tim LaHayen, Falwellin, Robertsonin, Bakkerin, Robinsonin, Humbartin ja Swaggertin toimesta. Raha tuli Moonilta." ["This is a Bizarre World", http://www.angelfire.com/TN/bizarrotom/].

Gary Bauer -- "Bauerin Family Research Council on myös saanut hyötyä Pastori Moonin organisaatiolta ja rahoista. Tämä kaikki sosiaalisen muutoksen ja 'kristilisten perhearvojen' sateenvarjon alla. Bauerin raportoidaan olleen osa kristillisten johtajien ryhmää jotka ovat saaneet 150.000 dollaria rahaa Moonilta!" ["Unholy Alliance", Rense.com].

Monet kristityt ottavat vastaan kaiken mitä Family Research Council sanoo, unohtaen sen että hyvän valhe-informaatio agentin antamista tiedoista 15-90% on oikeaa. Täten, sinä löydät FRC:n julistamaa Evankeliumia samoin kuin monia aitoja kristillisiä arvoja. Kuitenkin, Apostoli Paavali varoitti että vaatii vain "pienen hapatteen" -- väärän opetuksen -- pilaamaan koko taikinan.

Bill Bright -- Kansainvälisen evankelioimisjärjestön, Campus Crusade for Christ:in perustaja ja johtaja on myös CNP:n jäsen. Muista aikaisempi maininta että Bill Bright on se mies joka toi Moonin Yhdysvaltoihin, KCIA:n määräyksestä!

Tämä yhteys saattaa myös selittää Bill Brightin retken luopumukseen! Kuuntele kun Tri. Burns selittää:

"Jesse Jackson on myös Ulkomaansuhteiden neuvoston jäsen samoin kuin 33 asteen vapaamuurari. Huolimatta Jacksonin ilmeisen herjaavista huomautuksista koskien Jeesusta Kristusta, tämä 'Jesus Film Project' joka on Bill Brightin Campus Crusaden palvelusta, oli 'milleniaalinen kunnianosoitus Jeesukselle' ja siinä käytettiin kuuluisuuksia 'osoittamaan kunnioitusta Jeesukselle'. Keitä olivat eräät näistä kuuluisuuksista? Jesse Jackson, Jimmy Carter -- illuministinen entinen presidentti -- Gerald Ford (vapaamuurari ja Bilderberg-jäsen), Andrew Young, Paavi Johannes Paavali II ja Billy Graham." [Burns, op. cit., s. 85].

On mainintoja että Campus Crusade For Christ:in kansainväliseen komiteaan kuuluu: "Roy Rogers, 33 asteen muurari, Johnny Cash, Jay Gary, Jesse Helms, 33 asteen muurari, Norman Vincent Peale, 33 asteen muurari, Robert Schuller, 33 asteen muurari, Michael W. Smith, Jack Van Impe." [s. 488].

Bill Bright oli myös illuministisen Templeton Prize -nimisen palkinnon saaja, tehden hänestä miljoona dollaria rikkaamman. Tämä Templeton-komitea koostuu "viiden suuren uskonnon ('Kristinusko', Hindulaisuus, Buddhalaisuus, Islam ja Juutalaisuus) johtajista". He tapaavat vuosittain päättämään palkinnon saajasta. Templeton sanoi että Raamattu 'ei sisällä tarkasti Kristuksen sanoja' ja että hän yrittää 'kehittää Jumalan tietoisuuden ruumista joka ei nojaa muinaisiin Kirjoituksiin kuten Raamattu'."! [Burns, op. cit., s. 489].

9/11 -hyökkäysten jälkeen, Presidentti Bush johti tietä kannustavaan ekumeniaan, joka määriteltiin niin että hyväksytään kaikki uskot samanarvoisina lain edessä. Bill Brightilla ei ole ongelmia tämän lähestymistavan kanssa koska hän "voi myös tehdä työtä niiden ihmisten kanssa jotka EIVÄT kutsu Jeesusta Herraksi. Esimerkiksi, hän oli uskontojen välisessä tapaamisessa muslimien ja juutalaisten rabbien kanssa. Hänen rukouksessaan, hän viittasi 'Jumalaan MEIDÄN Isänämme'." [Burns, op. cit., s. 490].

Mutta, meidän ei pitäisi olla yllättyneitä, sillä me olemme olleet tietoisia Bill Brightin työntekijöiden "evankeliumista" vuosien ajan. "Entinen Campus Crusaden työntekijä kirjoitti: 'Eräs syy miksi Campus Crusaden viesti on niin suosittu on se, että Campus Crusaderit opetetaan olemaan käyttämättä kristillistä sanastoa kuten 'todistaa', 'katua', 'kääntyä', 'veri', 'helvetti', 'synti', 'pelastaa', 'pyhyys', ja 'luopumus'."

Nyt, sen lisäksi että hänellä on yhteyksiä Pastori Mooniin, Bright löydetään saarnaamasta "toisenlaista evankeliumia"! Apostoli Paavali tuomitsi tällaisen ihmisen helvettiin. Kuuntele:

"Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu." [Gal. 1:8].
Paavali toistaa tämän tuomionsa jakeessa 9:
"Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu." [Gal. 1:9].

Vuonna 1975 Bill Bright perusti ryhmän nimeltään "Christian Freedom Foundation". Kaikki raha tuli Moonilta. ["This is a Bizarre World", http://www.angelfire.com/TN/bizarrotom/].

Paul Crouch -- Trinity Broadcast Networkin perustaja ja johtaja; tämä on eräs suurimpia TV-evankelioimis-yhtiöitä. "Paul Crouch on toinen joka näyttää arastelevan kokonaisvaltaista oppia hänen 'kristillisellä' TV-kanavallaan, ja näyttää toimivan uskonnollisen yhtenäisyyden puolesta." ["Unholy Alliacne", Part I].

Paul Crouch on palvellut Council For Religious Freedomilla (CRF); tämä perustettiin tarkoituksena kerätä rahaa Pastori Moonin puolustusta varten kun hän oli vankilassa veropetoksesta.

Tri. James Dobson -- Focus On The Family -- "Tri. Dobson on lastenlääkäri, kirjailija ja julkaisija, Focus On The Family:n Kristus-keskeisen organisaation ja aikakauslehden johtaja." ["Unholy Alliance"]. Jos sinä et ole lukenut Tri. Burnsin erinomaista selontekoa nimeltään "Focus On The Family -- Little Known Facts" me kehoitamme sinua hankkimaan sen jotta sinä voisit lukea kaikista hänen New Age, epäraamatullisista ja kerettiläisistä lausunnoista joita Dobson ja/tai hänen vieraansa ovat lausuneet vuosien aikana.

Me olemme jo raportoineet Moonin sponsoroimasta Council For National Policy:stä (CNP), ryhmästä jolla on sidoksia myös Scientologia-kirkkoon. Tri. James Dobson on ollut tämän ryhmän jäsen. Kongressiedustaja Woody Jenkins (Newsweek 1981) vuodatti: "Minä ennustan että eräänä päivänä ennen tämän vuosisadan loppua, Council [For National Policy] tulee olemaan niin vaikutusvaltainen että yhdelläkään presidentillä ei ole varaa ylenkatsoa meitä tai sulkea meitä pois hallituksen korkeimmalta tasolta."

Vuonna 1999, George W. Bush piti puheen CNP:lle.

Muista, tämä CNP on "kristillinen vastine Ulkomaansuhteiden neuvostolle". Täten, on hyvin vakava asia, totisesti, jos kristillinen johtaja ottaa osaa tähän ryhmään. Raamattu sanoo meille:

"Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa." [2 Joh. 1:10-11].

Tämän vuoksi, jos mikä tahansa kristillinen johtaja, mukaanlukien James Dobson, on illuministisen neuvoston jäsen, hän on silloin "osallinen hänen pahoihin tekoihinsa".
Pastori Billy Graham -- Tri. Cathy Burns kirjoitti 788-sivuisen kirjan "Billy Graham and His Friends" havainnollistaakseen Tri. Grahamin lukuisia sidoksia Illuminatiin. Olisi lannistava tehtävä yrittää ottaa esille kaikkein pahin sidos; kuitenkin, Tri. Burns tuntee että Illuminati valitsi Billy Grahamin jo vuonna 1942 olemaan etualalla oleva "pyhä mies" Amerikassa! Kuuntele:

"Tuohon aikaan (1946) kukaan kristillisessä yhteisössä ei tiennyt että maailmanhallitus on alkanut rakentaa 'ikonia' jonka suuri joukko ihmisiä myöhemmin hyväksyisi, 'Pyhä mies', puhumassa Jumalan äänellä." [Burns, s. 54].

Billy Graham on tämä ikoni, tämä tarkoituksella luotu "Pyhä mies" joka tarjottiin joukolle näkökykyä vailla olevia ihmisiä. Mutta, miksi meidän pitäisi olla yllättyneitä, sillä Tri. Graham itse myönsi että hän on ekumeeninen, ei fundamentalistinen kristitty. Kuuntele:

"Vuonna 1950, Billy Graham piti ristiretken Bostonissa. Kuuntele mitä hän sanoo Unitaarisesta kirkosta: 'TUohon aikaan protestanttisuus Uudessa Englannissa oli heikko, osittain seurauksena teologisista eroista joidenkin suuntausten sisällä, unitaaristen ajatusten vaikutuksen seurauksena toisissa suuntauksissa, sekä Roomalaiskatolisen Kirkon vahvuuden vuoksi. Huolimatta tästä kaikesta, joukko roomalaiskatolisia ja unitaarisia pappeja tuli tapaamiseen Evankeliseen kirkkoon kuuluvien kanssa. Rajoittuneen evankelisen taustani myötä, tämä laajensi minun omaa ekumeenista näkökulmaani. Nyt minä aloin ystävystyä monista erilaisista taustoista lähtöisin olevien ihmisten kanssa'. Huomasitko sinä että yli 50 vuotta sitten, Graham oli kehittänyt 'hengellisen rakkauden' unitaariseen papistoon?" [Burns, s. 71].
Edelleen, Graham henkilökohtaisesti määrittelee itsensä "ekumeenista näkökulmaa" pitäväksi!

New Age ja Uuden maailmanjärjestyksen kirjailijat tekevät erittäin selväksi että Ekumeeninen liike -- joka tunnetaan myös nimellä "One Universal Church" -- on kaikkein tärkein organisaatio joka on erityisesti suunniteltu yhdistämään kaikki maailman uskonnot (lue uutinen 1165). Tämä Ekumeeninen liike on edeltäjä Antikristuksen maailmankirkolle! Kun minä hiivin sisään vain jäsenille tarkoitettuun seminaariin Bostonin Teosofisessa seurassa, Uuden Englannin osaston johtaja lausui että roomalaiskatolinen Paavi oli johtamassa globaalia hengellistä suuntausta maailmanlaajuiseksi Antikristuksen uskonnoksi (lue uutinen 1052).

Tämä on Pastori Moonin ja kaikkien hänen organisaatioidensa unelma. Täten, hänen on täytynyt olla hyvin mielissään Tri. Billy Grahamin kanssa vuoden 1991 Irakin sodan aikana kun Presidentti Bush Vanhempi pyysi häntä tulemaan Valkoiseen Taloon johtamaan kansakunta rukouksessa sotaan jonka Bush oli julistanut Uuden maailmanjärjestyksen sodaksi! Kuuntele Tohtori Grahamin julkisia huomautuksia sen jälkeen kun hän poistui tästä "rukouspalvelusta" jossa hän piti lyhyen saarnan:

"Kenties tästä sodasta tulee uusi rauha ja -- kuten Presidentti sanoi -- Uusi maailmanjärjestys." [Burns, op. cit., s. 63-64].

Illuminati tuki rahallisesti TRi. Grahamia mutta Pastori Moonia ylemmältä taholta. Hän sai paljon tukea Rockefellerien ryhmiltä jotka omistaa Philippe Rothchild! [Burns, op. cit., s. 388]. Graham sai tukea myös seuraavilta: Vanderbilts, Whitneys, Goulds, Dodges, Phelps ja jopa Standard Oli Companyltä (toinen Rockefeller-yhteys). [Burns, op. cit., s. 31].

Vuonna 1982, Billy Graham vastaanotti illuministisen Templeton Award -palkinnon. Vaikka Templeton on läpeensä panteistinen ja illuministinen -- hän ei usko Raamattuun eikä Jeesukseen Kristukseen Jumalana -- Graham ylisti häntä suuresti.

"Meidän aikamme todellinen legenda, John Templeton ymmärtää että todellinen mitta ihmisen menestymiselle elämässään eivät ole taloudelliset aikaansaannokset vaan moraalinen hyveellisyys ja sisäinen luonne. Tässä kirjassa hän piirtää lähteiden valikoiman -- mukaanlukien Raamatun -- paljastaakseen moraaliset ja hengelliset periaatteet jotka ovat muovanneet hänen oman elämänsä ja työnsä." [Burns, op. cit., s. 24].

Sitten John Templeton kertoo meille tarkasti mikä on hänen mukaansa tämä "lähteiden valikoima" jonka mukaan hän on rakentanut elämänsä:
"Perusperiaatteet jotka ohjaavat 'ylvääseen elämään' ...voidaan johtaa mistä tahansa uskonnollisesta harjoituksesta -- Juutalaisuudesta, Islamista, Hindulaisuudesta, Buddhalaisuudesta ja muista aivan samoin kuin kristinuskosta."

Selvästi, Billy Graham on susi lammasten vaatteissa!

Pastori D. James Kennedy -- Coral Ridge Ministeriön perustaja ja pastori, TV-evankelisti sekä alullepanija parhaiten myyvälle menetelmälle johtaa ihmiset Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen nimeltään "Evangelism Explosion". Tri. Kennedy on CNP:n evenkelinen jäsen; tämä on suuri moonilainen eturyhmä jonka Tim LaHaye perusti vuonna 1981 kuten me olemme jo kertoneet.

Fundamentalisteja on tyrmistyttänyt Tri. Kennedyn kääntyminen liberaalille puolelle johon sisältyy hänen kieltäytymisensä paljastamasta illuminaattien salaliittoa Amerikassa (John Birch Society friends, 1994). Tri. Kennedy myös palkkasi homoseksuaalisen kirjailijan Mel Whiten haamukirjoittamaan joitakin hänen kirjoistaan. ["Five Tips For Social Action", Freedom Writer Magazine, March 199t, quoted by Dr. Burns, s. 375].

Tri. James Kennedy oli luopioleirissä jo aikaisemmin, kuuntele:

"Vuonna 1984, Pastori Moon pidätettiin laittomista liiketoimistaan. Moonilaiset perustivat Coalition for Religious Freedom:in (CRF) Pastori Moonia puolustaakseen. LaHaye, Falwell, Ben Armstrong, Robinson, Humbard, James Kennedy ja Swaggert olivat johtokunnassa. Paul Crouch ja Hal Lindsey liittyivät siihen vuonna 1986." ["This is a Bizarre World"].

Beverly LaHaye -- Tim LaHayen vaimo, useiden Moonin rahoittamien "kristillisten" järjestöjen, erityisesti Concerned Women For America:n puhemies. Hän, myös, on ollut Moonin toimien julkinen puolestapuhuja. Toinen ryhmä on Women's Federation for World Peace; myös tätä johtaa Beverly LaHaye ja se on ollut Moonin rahojen vastaanottaja. ["Unholy Alliances", Part I].

Tämä paljastus on minulle kova isku sillä minä olen käyttänyt paljon hyväkseni Concerned Women For America:a, erityisesti heidän abortinvastaisten näkemystensä ja uutisoinnin vuoksi, sekä heidän kritiikistään Presidentti Bushin homomyönteistä politiikkaa kohtaan joka ei ole eronnut Clintonin vastaavasta (uutinen 1652). Kuitenkin, hyvä valheinformaatio-spesialisti antaa suurimmaksi osaksi oikeaa informaatiota, kuten me olemme toistuvasti maininneet.

Ralph Reed -- Kristillisen koalition entinen johtaja ja konservatiivisen "Heritage Foundation" -foorumin jäsen. "Falwell ei ole ainoa evankelinen jonka on raportoitu vastaanottaneen rahaa Pastori Moonilta. Muita huomattavia puolestapuhujia ja rahojen saajia (80.000 - 150.000 dollaria) ovat olleet Ralph Reed, Beverly LaHaye, Gary Bauer ja Robert Schuller." ["Unholy Alliances", Part I].

Pat Robertson -- TV-evankelista, Christian Broadcasting Network & 700 Club:in perustaja, Operation Blessing:in perustaja, Republikaanisen puolueen presidenttiehdokas. National Broadcasters:in jäseniin kuuluvat Pat Robertson, Jerry Falwell, Jimmy Swaggert, Tim LaHaye, Billy Graham, Billy Bright sekä monet muut jotka ovat selkeästi yhdistetty Mooniin.

"Vuonna 1983, American Coalition for Traditional Values (ACTV) aloitti Tim LaHayen, Falwellin, Robertsonin, Bakkerin, Robinsonin, Humbardin ja Swaggertin toimesta. Raha aloittamiseen tuli Moonilaisilta." ["This is a Bizarre World"].

Robertson on käyttänyt 700-klubiaan foorumina jolla esittää Uuden maailmanjärjestyksen näkemyksiään. Hän oli kirjan "New World Order" haamukirjoittaja ja sitten hänellä oli Newt Gingrich ja Jesse Helms mukana uhjelmassaan esittelemässä tätä tulevaa Antikristuksen järjestelmää. Robertsonilla on ollut suuri vaikutus politiikkaan, niin suuri että hän on pessyt sen likaista pyykkiä. Hän tuki voimakkaasti Presidentti Ronald Reagania, erityisesti Operaatio Contran aikana, aikana jolloin hänellä oli illuministinen Oliver North ohjelmassaan toistuvasti.

Pat Robertson on eräs monista eturivin Evenkelisista johtajista jotka käyttivät Mel Whiten palveluita haamukirjoittamaan kirjojaan. [Burns, op. cit., s. 375].

Robertson myös tuli räikeän newage-tyylisiä Alfa-kursseja joiden lausuttu tarkoitus on ekumenia, katolisten ja protestanttien yhteen liittäminen, keskittyen ainoastaan "yhteiseen maaperään". Sen filosofia on New Age, johtaen suoraan maailmanuskontoon. Kuuntele:

"Se edistää humanismia, ekumeniaa ja karismaattisuutta (kielillä puhuminen, Toronton siunaus). Kääntyminen on mainittu, mutta se on kääntymistä kristilliseen elämäntapaan, ei kääntymistä Jeesuksen Kristuksen puoleen. Tämä leviää metsäpalon lailla katolisten, baptistien ja muiden joukossa, joten kristittyjä pitäisi varoittaa; olkaa viisaita, varokaa!" [Burns, op. cit., s. 375].

¨ Muut Alfa-kursseja tukeneet evankeliset johtajat ovat: Chuck Colson, Bill Bright, Tony Campolo, (katolinen) Kardinaali William H. Keeler, Jack Hayford, Richard Foster, Bill Hybels, Luis Palau, David Yonggi Cho, Billy Graham, Paul Cedar, Robert Schuller sekä Leighton Ford, Billy Grahamin velipuoli sekä entinen Billy Graham Evengelistic Assiciation:in johtaja. [Burns, op. cit., s. 526].

Voitko sinä nähdä kuinka kaikki maailman uskot ollaan astettaisesti liittämässä yhteen jotta muodostettaisiin Antikristuksen maailmankirkko? Nämä evankeliset johtajat, joista monilla on sidoksia Pastori Mooniin, ovat viemässä laumaansa suoraan sisälle Antikristuksen järjestelmään!

Pastori James Robinson -- TV-evankelista; Life Outreach International Ministries; yhdistetty moniin Moonin organisaatioihin. Tämä evenkelinen johtaja on sekä CNP:n että CRF:n jäsen, molemmat järjestöt ovat tiukasti sidoksissa Pastori Mooniin. Muutama sana CRF:stä:

"Toinen Pastori Moonin organisaatio oli 'Coalition for Religious Freedom' jossa taas, Tim LaHaye oli puheenjohtajana. LaHaye perusti tämän sen jälkeen kun Moon oli pidätetty veropetoksesta. Jerry Falwell, Jimmy Swaggert, James Robinson, James Kennedy ja Rex Humbard ovat kaikki palvelleet komitean jäseninä. Muita huomattavia CRF:n palvelijoita ovat Hal Lindsey, Paul Crouch, Tri. D. James Kennedy ja Don Wildman, nimetäkseni muutamia." ["Unholy Alliance", Part I].
"CRF:n presidentti Dan Sills myöntää että CRF on vastaanottanut ei vähemmän kuin 500.000 dollaria Moonilta."

"Toinen Mooniin yhdistetty ryhmä on nimeltään 'Council on 56 of the Religious Roundtable'. Tämä ryhmä koostuu suurelta osin samoista jäsenistä kuin Moonin CNP ja CRF. Tämä yhdistää johtavat Mooniin liittyvät evankeliset Ulkomaansuhteiden neuvostoon (CFR), Trilateraaliseen komissioon, ja vapaamuurareihin. CFR:llä ja TLC:llä on läheiset sidokset Bilderberg-ryhmään. Pastori Robinson on Roundtablen jäsen, kuten ovat monet jo mainitut evankeliset johtajat."

Phyllis Schafly -- Kristillinen poliittinen aktivisti. Phyllis on CNP:n jäsen.

Tri. Robert Schuller -- Pastori ja TV-evankelisti kuuluisasta "Chrystal Katedraalista" eteläisestä Kaliforniasta, 33o vapaamuurari ("Unholy Alliance", Part I). Edelleen, Templetonin New Age -yhtenäisyysprinsiipit ja opetukset omaksuttiin dramaattisesti kristillisessä valtavirrassa Robert Schullerin toimesta vuonna 1986, joka jatkaa tämän miehen ja hänen oppiensa kannattamista. ["Unholy Alliance", Part II].

"Schuller myös edistää toveruutta muiden väärien kulttien kanssa. Esimerkiksi, 'Schuller on ollut pääpuhujana Unity School of Christianity:n (New Age) vuosittaisessa konferenssissa pilkaten evenkelista kristillisyyttä, Unification-kirkossa toimimassa Moonin kanssa..." [Burns, op. cit., s. 119].
Kuten Billy Grahan, Schuller opettaa että on monia muitakin polkuja Jumalan luokse kuin Jeesus Kristus (uutinen 1141).
Schullerin opettajana oli 33o vapaamuurari Norman Vincent Peale ja hän opettaa, että "ei ole tarvetta tunnustaa omaa henkilökohtaista syntiään, ei tarvetta katumukseen eikä tarvetta oman itsensä ristiinnaulitsemiseen... Hän uudelleen tulkitsee sen mitä tarkoittaa syntyä uudesti. Hän kirjoittaa: 'Syntyä uudesti tarkoittaa että meidän täytyy muuttua negatiivisesta positiiviseen minäkuvaan -- huonosta minäkuvasta itsensä arvostamiseen, pelosta rakkauteen, epäluulosta luottamukseen." [Burns, op. cit., s. 113].

Robert Schuller on myös puhunut hyvin näkyvissä Moonin rahoittamissa tapahtumissa Ralph Reedin, Beverly LaHayen ja Pat Boonen kanssa. [The Washington Post, 30.7.1996].

Presidentti George W. Bush -- Häntä pidetään Evankelisen kristillisen oikeiston tosiasiallisena johtajana! Uutisessa 1596 me katsastamme syvällisesti seuraavaa uutista; tässä me toistamme sen nopeasti:

UUTISKATSAUS: "Uskonnollinen oikeisto löytää keskuksensa Valkoisesta Talosta: Bush nousee liikkeen johtajaksi Robertsonin jätettyä Kristillisen koalition", Dana Milbank, The Washington Post, 24.12.2001.

"Pat Robertsonin ero tässä kuussa Kristillisen koalition johdosta vahvisti uuden johtajan nousun Amerikan uskonnolliselle oikeistolle: George W. Bush. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun uskonnollisesta konservatiivisuudesta tuli moderni poliittinen liike, USA:n presidentistä on tullut liikkeen tosiasiallinen johtaja... Kristilliset julkaisut, radio ja televisio ylistävät Bushia kun taas saarnaajat saarnastuoleistaan pitävät hänen johtajuuttaan Jumalan armona. Kulkue uskonnollisia johtajia jotka ovat tavanneet hänet todistavat hänen uskostaan kun taas internet-sivut kehoittavat ihmisiä rukoilemaan presidentin puolesta."

Me kehoitamme sinua lukemaan uutisen 1596 kunnolla, sillä sen merkitys tämän päivän todellisuudelle on tärkeä. Presidentti Bush on julistettu Uskonnollisen oikeiston johtajaksi. Myös muu maailma pitää Bushia uskonnollisen oikeiston johtajana! Kuuntele tämä uutinen:

UUTISKATSAUS: "...Irak on saanut aikaan poliittista kiistaa USA:n ja sen eurooppalaisten liittolaisten välille... kun Euroopan valtiot tulevat yhä sekulaarimmiksi, he ovat yhä epäilevämpiä maata kohtaan jolla on uudestisyntynyt kristitty presidentti..." ["Bush, The Bible, and Iraq", BusinessWeek Online, 7.3.2003].

Mutta, sinä saatat kysyä, onko hänellä yhteyksiä Pastori Mooniin? Huomioi seuraavat uutiset:

"Women's Federation For World Peace -- entinen presidentti George Bush Sr. vastaanotti salaisen määrän rahaa tältä järjestöltä IRS:n mukaan." ["Unholy Alliance", Part I].

"The Washongton Times Foundation -- Bushin virkaanastujais-juhlapäivällisiä, joita sponsoroi Washington Times Foundation, toinen Moonin rahoittama ryhmä, pidettiin Washington D.C:ssä. Osallistuvien joukossa olivat Paul Crouch, Robert Schuller, Kenneth Copeland, Jerry Falwell, Don Argue, Kansallisen evankelioimisyhdistyksen entinen johtaja, Pat Boone, Billy McCormack (Kristillisen koalition johtokunnan jäsen joka palkitsi Moonin) sekä Southern Baptist Convention:in presidentti James Merritt." [Ibid]

"Vaikka vain harvat kristilliset johtajat ymmärsivät sen silloin, Moon rahoitti George W. Bushin virkaanastujais-rukouspäivällisen tammikuun 19. päivänä. Yli 1400 pastoria, kansalais- ja poliittista johtajaa osallistui tähän tapahtumaan. Southern Baptistien johtokuntaan kuuluva Morris H. Chapman kertoi Baptist Pressille: 'Olin järkyttynyt nähdessäni että Sun Myung Moon oli isäntänä. Tämä kokemus muistuttaa evankelisille kristityille että maailmassa on yhä enemmän susia lammasten vaatteissa.'" ["Unholy Alliance", Part IV].

"Susia lammasten vaatteissa". Me emme olisi voineet sanoa sitä paremmin!
Valheinformaatio-agentit

Me olemme jo puhuneet valheinformaatio agenteista", termi jota on yleisesti käytetty tiedustelukentällä kuvaamaan agenttia joka on silutettu kohteena olevaan maahan ja joka käyttää, toimii ja kuulostaa normaalilta tämän maan kansalaiselta tai patriootilta. Tällaisten agenttien tiedoista 15-90% on oikeaa jotta hän olisi uskottava, mutta kaikkein kriittisimmällä hetkellä he antavat valheellista tietoa jonka on tarkoitus saada maa häviämään sota tai taistelu.

Näyttää siltä että nämä evenkeliset kristilliset johtajat joilla on vahvat sidokset Pastori Mooniin saattavat olla valheinformaatio spesialisteja. Tämä tarkoittaa sitä että he antavat hyvää kristillistä tietoa, kenties 95% verran jotta seuraajat luottaisivat heihin. Kuitenkin, oikealla hetkellä, oikean asian suhteen, he ottavat sen askeleen jonka Illuminati haluaa heidän ottavan.

Yksi hyvä esimerkki on Irakin sota. Vaikka Bushin hallitus ei tarjonnut "savuavaa asetta" osoittaakseen että Saddam Husseinilla on joukkotuhoaseita, Presidentti Bush antoi käskyn hyökätä. Sodan aikana, Liittouman joukot eivät löytäneet oukkotuhoaseita. ja nyt Bushia ja Blairia hiillostetaan tämän takia vaikka me nyt hallitsemme koko maata. Kun me tutkimme näiden Bushia ja Irakin sotaa tukeneiden evankelisten johtajien lausuntoja, me huomasimme että useimmat heistä astuivat esiin puhuakseen heidän omista näkökulmistaan käsin, aivan kuten uskonnolliste johtajat kaikkialla maailmassa tekevät sitten kun Antikristus saapuu.

Salli meidän nyt tutkia näitä evankelisia johtajia nähdäksemme minkä näkökulman he ottivat Irakin kysymykseen.

Gary Bauer -- Internet-sivuillaan, "Campaign For Working Families", Bauer on anteeksiantamattoman myönteinen Bushia ja Irakin sotaa kohtaan. Hän on täysin samoilla linjoilla Bushin hallinnon kanssa siitä miksi meidän "täytyy" hyökätä Irakiin. Kuuntele:

"Kaikkein päällimmäisenä, tämä sota on amerikkalaisten puolustamiseksi. Se estää toisen syyskuun 11. päivän iskun. Älä koskaan unohda tätä. Minä tiedän että on paljon keskustelua 'ennaltaehkäisevästä sodasta' mutta maailmassa jossa me elämme tänään, minä uskon että tällainen toimenpide on oikeutettu... tuho jonka he voisivat saada aikaan joukkotuhoaseilla on sellainen jota ei voisi kuvitellakaan... He eivät halua yrittää ymmärtää meitä. He eivät halua ulkomaista apua. He haluavat meidän kuolevan. Ja jos me emme tee mitään, seuraava terrori-isku voi surmata kymmeniä tuhansai... Huomioi nämä kolme tosiasiaa: (1) Saddam Husseinilla on joukkotuhoaseita ja hän on käyttänyt niitä; (2) Al-QAida toimii Irakin sisältä käsin; (3) Al-Qaida yrittää hankkia joukkotuhoaseita käyttääkseen niitä meitä vastaan... Me emme hyökkää Irakiin öljyn takia, vaan siirtääkseemme syrjään mielipuolen sekä tuhotaksemme hänen joukkotuhoase varastonsa. Me käymme sotaan tuhotaksemme juuri ne aseet joita Al-Qaida epätoivoisesti hamuaa." ["Chairman's Corner", http://www.cwfpal.com/press_releases.php?id=02130301]

Näitä väitteitä ei ole pystytty todistamaan. Itse asiassa, sekä Britannian pääministeri Tony Blair että Presidentti Bush ovat yhä suuremman paineen alla heidän joutuessaan selittämään, että miksi me emme ole löytäneet joukkotuhoaseita. Paras puolustus jonka Bush ja Blair voivat esittää on: (1) me "saatamme" vielä löytää niitä; (2) Saddam Hussein ehti tuhota ne ennen meidän hyökkäystämme; (3) CIA antoi "väärää" tietoa.

Bill Bright, Tri. James Kennedy -- Liittyen Chuck Colsoniin ja muihin, Bright ja Kennedy yhdessä kirjoittivat kirjeen Presidentti Bushille jossa he voimakkaasti tukevat hänen sotaansa Irakia vastaan. Tämä kirje on liian pitkä täällä julkaistavaksi mutta me voimme julkaista siitä muutamia poimintoja:

"Sinun politiikkasi koskien meneillään olevaa kansainvälistä terrorikampanjaa Amerikkaa vastaan on sekä oikein että oikeutettua."
 

"Sinun politiikkasi koskien Saddam Husseinia sekä hänen pyrkimyksiään hankkia ja kehittää ydin- ja biokemiallisia joukkotuhoaseita on oikeutettu ja sopii hyvin ajan koettelemaan kriteeriin oikeutetusta sodasta jonka teologit kehittivät 400-500 lukujen vaihteessa."
 

"Sinun politiikkasi koskien tarpeen vaatiessa armeijan käyttämistä Saddam Husseinin aseista riisumiseksi on oikeutettu syy."
 

"Saddam Husseinin aseista riisuminen ja neutralisointi on vapauden ja vaoautta rakastavien ihmisten puolustamista valtion rahoittamalta terrorilta ja kuolemalta."
 

"Meidäm maamme aikomuksena ei ole tuhota, valloittaa tai riistää Irakia... tämä on selvästi oikeutettu ja kunniakas aikomus."
 

Me uskomme olevan viisasta ja oikein että sinä menet YK:n yleiskokouksen eteen..."

On järjetöntä että miehet joiden oletetaan tuntevan Raamattu ja joita Jeesus kehoittaa olemaan "viisaita kuin käärmeet" eivät ymmärrä että YK on Antikristuksen maailmanhallitus joka eräänä päivänä ottaa vallan. Todisteet ovat jo 40 vuoden ajan osoittaneet että YK on täydellisen antikristillinen arvojensa ja ulkokuorensa puolesta. Edelleen, jokainen Raamattua opiskellut tietää Baabelin tornista ja siitä että Jumala hajoitti ihmiset jotta yksikään kansakunta saisi hallintaansa koko maapalloa kun taas Saatanan suunnitelma on yhdistää kaikki maailman ihmiset globaalin hallituksen, talouden ja uskonnon alaisuuteen. Antamalla kunnia YK:lle nämä Evankeliset johtajat rohkaisevat jäseniään hyväksymään tuleva Saatanan globaali hallitus jota on suunniteltu vuodesta 1776 lähtien.

Tämä kirje tukee täysin presidentin retoriikkaa -- aivan kuten kuka tahansa hyvä valheinformaatio agentti tekee kun aihe on tarpeeksi hyvä ja aika otollinen.

Tim LaHaye -- Vaikka minä en löytänyt todisteita että LaHaye olisi julkisesti tukenut Presidentti Bushai, Beverly on tukenut kuten me kerroimme alempana.

Tri. James Dobson, "Focus on The Family" -- "Amerikka tulee vapauttajana -- ei valloittajana", Dobson sanoi... Dobson vertasi tätä Irakin sotaa Toiseen maailmansotaan jolloin Adolf Hitler tappoi miljoonia viattomia ihmisiä. "Nyt me olemme kasvokkain toisen brutaalin tyrannin kanssa... Saddam Hussein täytyy pysäyttää..." ["Dobson Supports War Efforts in Iraq", Family.org website of Focus on the Family, http://www.family.org/welcome/press/a0025247.cfm, 21.3.2003].

Tri. Dobson täten liittyy muihin tässä kaikkein kriittisimmässä asiassa.

Billy Graham -- Me kaikki kauhistelimme Billy Grahamin toimia vuoden 1991 Irakin sodan aikana, jolloin Presidentti Bush (Sr.) pyysi häntä tulemaan Valkoiseen Taloon johtamaan kansakunta rukouksessa sotaan jonka Bush oli jo julistanut Uuden maailmanjärjestyksen sodaksi! Kuuntele Tri. Grahamin julkisis huomautuksia sen jälkeen kun hän poistui tästä "rukouspalvelusta" pidettyään siellä lyhyen saarnan:

"Kenties tästä sodasta tulee uusi rauha ja -- niinkuin presidentti on lausunut -- Uusi maailmanjärjestys." [Burns, op. cit., s. 63-64].

Tämä lausunto, joka tuli vuosia epäilyttävien asioiden jälkeen jotka heittivät epäilyksen varjon Tohtori Grahamin ylle, vakuutti minut siitä että Billy Graham ja hänen BGEA-järjestöllään on vahvat sidokset Illuminaatin suunnitelmiin luoda maailmanuskonto; ja edelleen, eksyttää amerikkalaiset tukemaan välttämättömiä poliittisia toimia jotta saataisiin maailmasta tehtyä Antikristuksen valtakunta -- Uusi maailmanjärjestys.

Tässä sodassa, BGEA, jota johtaa nyt Franklin, on ollut ankaran hyökkäyksen kohteena hänen 9/11 -iskujen jälkeisten kommenttiensa johdosta siitä kuinka paha uskonto Islam on. Kuitenkin, vaikka näimme artikkeleita joissa BGEA antaa vahvan tukensa lähetyssaarnaajien lähettämiselle Irakiin sodan jälkeen, nämä artikkelit eivät sisältäneet kritiikkiä Bushin päätöstä kohtaan aloittaa sota. MSN.com julkaisi hiljattain artikkelin jossa he kutsuivat Franklin Grahamia ja hänen järjestöään BUshia rakastavaksi, Islamia vihaavaksi käännyttäjäjoukoksi. ["Jesus In Baghdad: Why we should keep Franklin Graham out of Iraq", MSN.com, 11.4.2003, http://slate.msn.com/id/2081432/].

Beverly LaHaye, "Concerned Women of America" -- Tuki sotaa Irakissa ja ylisti Bushin kristillisiä arvoja:

"Kun Irakin sota kääntyy loppua kohti uskomattoman menestyksen säestyksellä ja uskomattoman lyhyessä ajassa sekä uskomattomalla tarkkuudella joka pelasti henkiä ja omaisuutta, kommentaareilla on edelleen tähtäimessään George Bushin näkemys Amerikasta Jumalan työkaluna... Presidentti Bush on tuonut esiin uskonsa rohkeasti ja luottavaisesti... mutta kuten Presidentti Bush niin täsmällisesti sanoi: 'Me emme tunne kaikkia Sallimuksen teitä'... tämä myrsky ja muta osoittavat että amerikkalaiset joukot olivat sinnikkäitä, joustavia, kekseliäitä ja tarpeeksi kestäviä kestääkseen pahimmat olosuhteet ja säilyttäessään siitä huolimatta taisteluhenkensä. He ovat pelottava joukko, missä vain, milloin vain." [Being on the Right Side of History", Janice Shaw Crouse, Ph. D., Beverly LaHaye Institute, 17.4.2003].

Crouse ei koskaan ymmärtänyt että Bush käytti molempia vapaamuurareiden termejä Kolminaisuudesta hänen kertoessaan "kristillisestä" uskostaan: Jumala, Sallimus. Bush ei koskaan maininnut nimeä Jeesus! Tämä on niin tyypillistä okkultistisille illuminaateille, ja Crousen ymmärryksne puute tämän asian suhteen on niin tyypillistä tämän päivän kristityille kun me jatkamme eksymistä.

Ralph Reed -- Tukee Irakin pyrkimyksiä

"'Voimakkain yksittäinen Israelia puolustava ryhmä Yhdysvalloissa -- juutalaisia lukuunottamatta -- ovat konservatiiviste kristityt', julisti Ralph Reed, Stand for Israel:n varapuheenjohtaja sekä entinen Kristillisen koalition johtaja. Hän myös huomautti että 80 prosenttia itsensä Republikaaneiksi tunnustavista myös suosivat sotilastoimia Bagdadia vastaan." ["Conservative Christians Biggest Backers of Iraq War", Jim Lobe, Inter Press Service, 11.10.2002].

"Vielä kiintoisampaa, kuitenkin, oli se tosiasia että Rove oli henkilökohtaisesti järjestänyt niin että entinen Kristillisen koalition johtaja Ralph Reed nosti konsultointipalkkioita Enronilta -- Bushin suurin yksittäinen tukija -- 10.000 - 20.000 dollaria kuukaudessa." ["Deep Reasons and Other for Bush's War on Iraq", http://ist-socrates.berkeley.edu/~pdscott/iraq2.html].

Pat Robertson -- Tukee myös Irakin sotaa

"...termeillä 'itsenäämäämisoikeus', mitä on Irak? Nyt tämä kysymys vapauttaa ihmiset sorrosta. Meitä käsketään Raamatussa päästämään irti sorron kahleista ja vapauttamaan vangitut... entäpä Adolf Hitler? Jos me olisimme antaneet hänen jatkaa, hän olisi alistanut Euroopan ja tehnyt siitä keskitysleirin. Ennemmin tai myöhemmin jonkun täytyi pysäyttää hänet. Kuka pysäytti hänet? Tuota, Yhdysvallat Britannian kanssa pysäytti hänet... meidän täytyy lopettaa tyrannia. Se on vaikea rooli, ja se on hyvin kallis rooli, ja meidän täytyy poimia kohteemme viisaasti. Seuraava tulee luultavasti olemaan Pohjois-Korea ja meidän tulee olla varovaisia sen suhteen." ["Does The U.S. Have the Moral Authority to Remove Cruel REgimes?" Pat Robertson, The 700 Club, http://cbn.org/700club/askpat/BIO_032803.asp].
Robert Schuller, "Chrystal Cathedral, Hour of Power"

"tämä uskomus että me voimme päihittää maailman esteet ilmentää Amerikan henkeä. Rohkea 'minä voin' -henki joka alkoi pyhiinvaeltajien mukana jotka ahtautuivat pieniin laivoihin paetakseen vainoja Euroopasta ja etsiäkseen uskonnonvapautta uudessa maassa; nämä pioneerit jotka ylittivät kokonaan alueen joka silloin oli 'hyvin villiä länttä' näihin urheisiin sotilaisiin jotka puolustivat koko maailman vapautta vapauttamalla Irakin." ["Message from Robert A. Schuller", Dr. Robert Schuller Jr., http://www.hourofpower.org/powerlines/06.93/robert_message.cfm].

Johtopäätös

Kuten sinä näet, monet Evankeliset johtajat joilla on sidoksia Pastori Mooniin tai joihinkin muihin illuministisiin järjestöihin, tukevat Presidentti Bushin Irakin sotaa. Tämä on hyvin tyypillistä valheinformaatio spesialisteille. Vaikka he puhuvat paljon totta, asiassa joka on läheinen illuminaateille, he ovat näiden kanssa samaa mieltä.

Kun Antikristus saapuu, tarve luotettavalle valheinformaatio sepsialistille on kaikkein suurin! Juuri sillä hetkellä kun Antikristus väittää olevansa Jeesus Kristus, juutalaisten Messias, Buddha, Muhammed ja Maitreya -- kaikki samassa persoonassa -- maailma riippuu tasapainossa. Tilanne on samankaltainen kuin Normandian tai Stalingradin taisteluiden ollessa kiivaimmillaan.

Juuri tällä hetkellä, sadat ennalta valitut uskonnolliset hahmot jokaisesta maailman uskonnosta astuvat esiin julkisuuteen ja kehoittavat seuraajiaan hyväksymään tämän Antikristuksen väittämät. Myös monet "kristilliset" johtajat antavat tämän kehoituksen.

Koska vain harvoilla kristityillä jotka seuraavat näitä johtajia on hengellistä näkökykyä, ja koska vielä harvemmilla on selkeä ymmärrys profetioista, useat miljoonat hyväksyvät Antikristuksen. Mutta, mikä vielä tärkeämpää, kuinka monet kristityt pastorit ja johtajat jotka ovat nielleet median tarjoaman propagandan Bushista ja näistä evankelisista johtajista, saadaan suostuteltua hylkäämään tietonsa Raamatun profetioista ja opista, niin että he kehoittavat seuraajiaan hyväksymään Antikristuksen?

Poliittinen tekijä

Täytyy mainita vielä yksi tekijä. Sen lisäksi että kristityt näkevät suositun evankelisen johtajansa kehoittavan heitä hyväksymään Antikristuksen, he saattavat myös nähdä suosikki-poliitikkonsa esittävän tämän saman kehoituksen! Koska maailma on jo järjestetty kymmeneen supervaltioon (lue uutinen 1002), USA:n presidentti on todennäköisesti valtion numero 1, NAFTA:n johtaja. Katso ajankohtainen profetia:

"Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät." [Ilm. 17:17].

Täten, NAFTA:n päällikkö seisoo puhujakorokkeella Antikristuksen ja muiden kymmenen kuninkaan kanssa, ylistääkseen häntä julkisesti ja siirtääkseen vallan hänelle. Jos Presidentti Bush on edelleen presidenttinä tähän aikaan, hän tekee tämän ja kehoittaa kansalaisiaan tekemään samoin. Jos hänellä on edelleen tli 60%:n kansansuosio, hän saa yleisön päät kääntymään yksin todistuksellaan.

Siksi, amerikkalaiset kristityt ovat kaksinkertaisen petoksen uhreja. Heidän suosittu uskonnollinen Evankelinen johtajansa sekä kunnioitettu Yhdysvaltain presidentti molemmat kehoittavat ihmisiä hyväksymään Antikristus. Kuinka moni kristitty johtaja ja pastori antaa periksi tälle petokselle ja hyväksyy Antikristuksen takaisin tulleena Jeesuksena? Sinä saatat nauraa tälle ehdotukselle, mutta minä varoitan sinua siitä että kun Antikristus ilmestyy, hän näyttää hyvin normaalilta, karismaattiselta ja vetovoimaiselta. Kaikki sinun odotuksesi siitä miten tapahtumat kehittyvät voivat olla täysin vääriä. Jos sinä seuraat ihmisiä Raamatun sijaan, sinä voit eksyä.

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -työryhmän artikkeli numero 1818
 
 

Käännetty Cutting Edge -työryhmän suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi
  

 Takaisin