web space | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

ABC lähettää dokumentin 3.11.2003 jossa kerrotaan tärkeä valhe jota ilman Antikristus ei voi todistaa sukujuuriaan Kuningas Daavidiin (Osa 5)


Alaotsikko: Jos Antikristus aikoo todistaa juurensa Kuningas Daavidiin jotta hän voisi eksyttää juutalaiset ajattelemaan että hän on heidän kauan odotettu Messiaansa, hänen täytyy "todistaa" juurensa. Valhe joka "osoittaa" hänen juurensa Jeesukseen Kristukseen on merovingialainen sukupuu josta ABC News kertoi miljardeille ihmisille. Tämä oli ensimmäinen lähetys tästä hämärästä okkultistisesta doktriinista, ja se esitetään samaan aikaan kuin monet muutkin tapahtumat jotka nähtävästi johtavat profeetalliseen lopputulokseen.

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


Sinä olet nyt

Cutting Edge -työryhmässä

Lopullinen humanistinen valhe

"Aivan yksinkertaisesti, ei ole syytä miksi Jeesus ei olisi voinut olla naimisissa ja isä lapsille joilla oli Hänen jumaluutensa. Ei ole syytä miksi hänen jumalallisuutensa pitäisi olla riippuvainen seksuaalisesta koskemattomuudesta. Vaikka hän oli Jumalan Poika, ei ole syytä miksi Hän ei olisi voinut olla naimisissa ja lasten isä. Useimmat kristityt teologit uskovat että Jeesus on Jumala lihaksi tulleena, säälien luomistyötään, inkarnoituen tähän luomistyöhönsä ja ottaen ihmisen muodon. Tekemällä näin Hän perehtyisi Itseensä suoraan... ihmisluomuksensa kanssa. Mutta voisiko Jumala, inkarnoituneena Jeesukseksi, todella väittää olevansa ihminen joka pitää sisällään kirjon inhimillisiä kokemuksia, ilman että tulisi tietämään ihmisen tilan kaikkein olennaisimman puolen? Voisiko Jumala väittää tietävänsä inhimillisen olemassaolon täydellisyyden ilman että kohtaisi kaksi tällaista inhimillisen elämän olennaisinta näkökohtaa, kuten seksuaalisuus ja isyys?" ["Holy Blood, Holy Grail", Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, s. 408-409]
[Suomentajan kommentti: Tällä logiikalla Jeesuksen olisi pitänyt syntyä myös äidiksi...]

Tämä johtopäätös on herjaava, ja muistuttaa minua profetiasta, lainattu yläpuolella, että Antikristus puhuu "kauhistuttavia asioita" herrain Herraa ja kuningasten Kuningasta vastaan. Mutta, tässä lainauksessa on syvemmällä täydellinen hengellinen sokeus. Moderni humanismi ei ole sen enempää kuin näkemys että kaikki inhimilliset ongelmat ovat ihmisen ratkaistavissa. Luonnollinen seuraus tälle on uskomus että seksuaalisuus on avain ihmisen psykologian ymmärtämiselle. Nykyaikainen mainostaminen on havainnut että seksi myy melkein jokaista tuotetta maan päällä; tämä on syy miksi me näemme niin paljon seksuaalisuutta mainoksissamme.

Siksi, ei ole yllätys nähdä tämä okkultistinen uskomus, että Jeesus ei voisi todella tietää mitä on olla ihminen jollei Hän avioituisi ja jollei Hänellä olisi seksuaalisia suhteita! Varmasti, Jeesus tunsi rakkautta ja sitoutumista -- tunteita jotka yleensä yhdistetään seksuaalisuuteen -- joten Hänellä ei varmasti ollut puutetta näiden inhimillisten tunteiden kokemusperäisestä ymmärtämisestä.

Edelleen, nämä okkultistiset kirjailijat osoittavat Raamatun ymmärtämisen puutetta kun he sanovat että Jumala päätti tulla ihmiseksi koska Hän "tunsi sääliä luomistyötään kohtaan". Raamattu opettaa, että Jumala päätti jo ikuisuudessa että Hän tulisi ihmisen muotoon kuollakseen valittujensa syntien edestä. Hän ei tehnyt niin että olisi luonut ihmisen ensin, sitten säälinyt luomistyötään ja päättänyt lopuksi inkarnoitua "auttaakseen heitä". Ennenkuin Hän loi tämän maailman ensimmäisen alkeishiukkasen, ja ehdottomasti ennenkuin Hän loi ihmisen, Jumala päätti että Poika inkarnoituisi, suorittaisi palvelustyönsä ja kuolisi ristillä. Hänen kuolemansa ei ollut sattumaa, eikä Jeesus myöskään hämmästynyt äkillistä kiihkoa Jerusalemissa siihen aikaan; kiihkoa, josta monet sanovat että se nujersi Hänet ja sai aikaan Hänen kuolemansa.

Ei, Jeesus tiesi jo ikuisuudessa että Hän tulisi kuolemaan täydellisenä syntiuhrina.

Kuuntele kun Apostoli Pietari lausuu tämän tärkeän doktriinin:

"Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte, hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää." [Ap.t. 2: 22-24]
Tämä yksi jae puhuu "Jumalan ennaltamäärätystä päätöksestä ja ennaltatietämyksestä" jolloin Jumala päätti, ikuisuudessa, että Hänen Poikansa tulisi maan päälle kuollakseen syntisten edestä; ja tämä sama jae puhuu Kaikkivaltiaan Jumalan voimasta jonka avulla Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Koska Jumala on Kaikkivaltias, Hän olisi varmasti voinut estää Jeesuksen ristiinnaulitsemisen, puuttua tilanteeseen jos Hänen Poikansa "olisi menettänyt tilanteen hallinnan". Totisesti, Jeesus puhuu juuri tästä asiasta.

Getsemanen puutarhassa, Jeesus tunsi tuskaa koko yön Hänen tulevan kuolemansa tähden, viettäen paljon aikaa rukoillen rakasta Isäänsä. Kun roomalainen vartiosto tuli pidättämään Häntä, eräs apostoleista veti esiin miekan ja sivalsi eräältä sotilaalta korvan. Jeesus paransi korvan ja kertoi sitten apostoleilleen:

"Silloin Jeesus sanoi hänelle: 'Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legioonaa enkeleitä?'" [Matteus 26:52-53]
Jumala päätti jo ikuisuudessa että Jeesus tulisi elämään, palvelemaan ja käymään läpi täydellisen uhrikuoleman ristillä. Jos Jeesus olisi määrännyt 80.000 enkeliä vapauttamaan Itsensä ristinkuolemalta, kaikki Jumalan profetiat syntiuhrista olisivat jääneet toteutumatta, ja Jumalasta olisi tullut valehtelija! Siksi, Jeesus kävi läpi edeltämäärätyn kuoleman varmistaakseen että kaikki Vanhan Testamentin profetiat koskien Hänen kuolemaansa, hautaamistaan ja ylösnousemustaan toteutuisivat juuri niinkuin ne on kerrottu!

Jeesuksen kuolema ristillä oli ja on aina oleva historiallinen esimerkki siitä kun rakastava, hallitseva Jumala voitti kuoleman, helvetin ja Saatanan.

Lopullinen päämäärä: pappiskuningas yli kaiken

"Prieure de Sionin eteerisissä suunnitelmissa näyttää olevan vain vähän asian ydintä -- elleivät nämä suunnitelmat ole jollain tärkeällä tavalla yhdistetty politiikkaan. Mitä tahansa ovatkaan meidän johtopäätöksiemme teologiset seuraamukset, näyttää olevan, erittäin selvästi, myös muita seuraamuksia -- poliittisia seuraamuksia joilla on valtava potentiaalinen vaikutus, vaikuttaen ajattelutapaan, arvoihin, tämänhetkisen maailman instituutioihin jossa me elämme... Monissa dokumenteissaan, Sion vakuuttaa että tämä uusi kuningas, merovingialaisen tradition mukaan, 'hallitsisi mutta ei hallinnoisi'. Toisin sanoen, hän olisi pappiskuningas joka toimii ensisijaisesti rituaalisen ja vertauskuvallisen johtajan ominaisuudessa; ja todellinen hallintovalta annettaisiin jollekin muulle -- mahdollisesti Prieure de Sionille... Tarpeetonta sanoakaan, että meidän ymmärtämyksemme voi olla vain spekulatiivista. Mutta siihen näyttää sisältyvän teokraattinen Euroopan Yhdysvallat, trans- tai pan-eurooppalainen konfederaatio joka kootaan moderniksi kansakunnaksi ja jota hallitsee Jeesuksesta lähtöisin oleva dynastia. Tätä dynastiaa ei ainoastaan miehittäisi poliittisen tai sekulaarin vallan valtaistuin, vaan erittäin luultavasti, myös Pyhän Pietarin valtaistuin." ["Holy Blood, Holy Grail", s. 410-411]

"On myös, yhä suuremmassa määrin, kaipaus saada 'todellinen johtaja' -- ei Fuhrer, vaan viisas ja hyväntahtoinen hengellinen hahmo, pappiskuningas johon ihmiskunta voi turvallisesti asettaa luotamuksensa. Meidän sivilisaatiomme on kyllästänyt itsensä materialismilla ja on tulossa tietoisemmaksi syvällisemmästä nälästä. Se on nyt kääntämässä katseensa muualle, etsien emotionaalisten, psykologisten ja hengellisten tarpeiden täyttymystä. Tällainen ilmapiiri edistäisi erinomaisesti Prieure se Sionin tavoitteita. Se nostaa Sionin asemaan jossa kykenee tarjoamaan vaihtoehdon olemassaoleville sosiaalisille ja poliittisille järjestelmille... Kuinka tulkittaisiin edustaja joka on Jeesuksen lineaarinen jälkeläinne? Vastaanottavalle kuulijakunnalle, se olisi eräänlainen Toinen tulemus." [s. 412-413]

Täten, tämä merovingialainen pappiskuningas on kaiken tämän suunnittelun ja aikataulujen laatimisten lopullinen päämäärä. Okkultistit kutsuvat häntä Kristukseksi mutta Raamattu Antikristukseksi. Avain tämän aiheen ymmärtämiseksi sekä miksi se lähetetään nyt on se, että tuleva Antikristus ei voi toivoa pettävänsä juutalaiset uskomaan että hän on heidän pitkään odottamansa Messias jollei hän pysty todistamaan sukuluetteloaan Kuningas Daavidiin. Kuitenkin, jos he pystyvät "todistamaan" tämän sukuluettelon joka kytkeytyy fyysiseen Jeesukseen useimpien mielissä, Matteus 1 vie heidät välittömästi Kuningas Daavidiin.

siksi, on tärkeää että sekä juutalaiset että pakanat uskovat tämän Merovingian Bloodline Genealogy -nimisen valheen. Koska useimmat ihmiset unohtavat 24 tunnin aikana sen mitä heille on kerrottu, näyttää loogiselta että tämän valheen maailmanlaajuinen levitys tapahtuu juuri ennen Antikristuksen ilmestymistä, ei esimerkiksi kymmenen vuotta ennen. Tietenkin, ABC:llä saattaa olla suunnitteilla monta muutakin samanlaista lähetystä jotta enemmistö maailman ihmisistä saisi tämän viestin. Me emme, tällä hetkellä, voi olla ehdottomia kaikkien tapahtumien lopullisesta aikataulusta.

Mutta, kun tapahtumat näyttävät kulkeutuvan kohti jonkinmoista huipentumaa, tämän ABC-dokumentin lähetys on mielenkiintoinen. Mitä Jeesus käski meidän tehdä kun me ymmärrämme tämän? Kuuntele:

"Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä." [Luukas 21:36]
Jeesus myös neuvoi:
"Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." [Luukas 21:28]


---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -työryhmän artikkeli numero 1872cKäännetty Cutting Edge -työryhmän suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi

Takaisin